Jednoduché účtovníctvo

  • Účtovníctvo spracovávame v software ALFA PLUS
  • Zostavenie priznania k DPH, k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel, na základe udelenej plnej moci elektronické odoslanie na daňový úrad v mene klienta
  • Každý klient dostane každý mesiac, po spracovaní účtovníctva v reporty v PDF, kde vidí svoj hospodársky výsledok, stav pohľadávok a záväzkov
  • Na konci účtovného obdobia - zostavenie účtovnej závierky a spracovanie priznania. Následne Vám odovzdáme šanón s účtovnými dokladmi, peňažným denníkom a ďalšími povinnými účtovnými zostavami.

Podvojné účtovníctvo

  • Účtovníctvo spracovávame v software OMEGA
  • Zostavenie priznania k DPH, k dani z príjmov, k dani z motorových vozidiel; na základe udelenej plnej moci elektronické odoslanie na daňový úrad v menej klienta
  • Každý klient dostane každý mesiac, po spracovaní účtovníctva v reporty v PDF, kde vidí svoj hospodársky výsledok, stav pohľadávok a záväzkov
  • Na konci účtovného obdobia - zostavenie účtovnej závierky a spracovanie priznania. Následne Vám odovzdáme šanón s účtovnými dokladmi a účtovnými zostavami.
Účtovníctvo