• Mzdy spracovávame v programe MRP
  • Mesačné spracovanie miezd, elektronické zaslanie výstupov - výplatné pásky a príkaz na úhradu zodpovednej osobe vo firme
  • Zasielanie výplatných pások v mene zamestnávateľa priamo zamestnancom, či už poštou, alebo na email, možnosť zaheslovania výplatnej pásky
  • Na základe udelenej plnej moci zasielanie mesačných hlásení priamo do poisťovní a správcovi dane
  • Ročné zúčtovanie dane
  • Registrácia zamestnancov a zamestnávateľa v poisťovniach
Účtovníctvo