Prinášame vám prehľadný cenník za naše služby.

 • Cena sa odvíja od počtu dokladov za príslušné obdobie (mesiac, kvartál, rok).
 • Môžete si vybrať medzi cenou za položku (ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať) alebo paušálnou cenou (ak počet vašich dokladov viete odhadnúť na stovky).
 • Ak sa neviete rozhodnúť, ktorá cena je pre vás výhodnejšia, nevadí. Počas našej spolupráce je možné cenu za spracovanie účtovníctva prispôsobiť vašim potrebám a možnostiam, podľa aktuálnych okolností.
 • Položka je zápis v účtovnom denníku, pričom jeden účtovný doklad napr. faktúra, pokladničný doklad predstavuje približne v priemere u platiteľa DPH 3 – 5 účtovných položiek, čo závisí od spôsobu evidencie dokladov firmy, členenia účtovných prípadov, požiadaviek klienta na podrobnosť sledovania nákladov, výnosov, stredísk, a v neposlednom rade určuje počet položiek aj systém ako funguje účtovný SW.
Účtovníctvo

Jednoduché účtovníctvo

Cena za položku
ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať

 • Pri vyššom počte dokladov navrhujeme cenu dohodnúť individuálne.
 • Minimálny mesačný náklad je vo výške 50 € pre platcu DPH a vo výške 40 € pre neplatcu DPH.
 • V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.
Počet položiek Cena za položku pre platcu DPH Cena za položku pre neplatcu DPH
1 – 100 0,50 € 0,40 €
101 – 200 0,45 € 0,38 €
201 – 300 0,40 € 0,35 €
301 – 400 0,38 € 0,32 €
401 – 600 0,35 € 0,30 €

Paušálna cena
ak počet vašich dokladov viete odhadnúť na stovky

 • Pri vyššom počte dokladov navrhujeme cenu dohodnúť individuálne.
 • Minimálny mesačný paušál je vo výške 50 € pre platcu DPH a vo výške 40 € pre neplatcu DPH.
 • V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.
Počet položiek Cena mesačného paušálu pre platcu DPH Cena mesačného paušálu pre neplatcu DPH
1 – 100 50 € 40 €
101 – 200 90 € 80 €
201 – 300 120 € 100 €
301 – 400 150 € 130 €
401 – 600 210 € 180 €

Podvojné účtovníctvo

Cena za položku
ak poznáte počet vašich dokladov, ktoré potrebujete spracovať

 • Pri vyššom počte dokladov navrhujeme cenu dohodnúť individuálne.
 • Minimálny mesačný náklad je vo výške 90 € pre platcu DPH a vo výške 80 € pre neplatcu DPH.
 • V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.
Počet položiek Cena za položku pre platcu DPH Cena za položku pre neplatcu DPH
1 – 100 0,90 € 0,80 €
101 – 200 0,85 € 0,75 €
201 – 300 0,80 € 0,70 €
301 – 400 0,78 € 0,68 €
401 – 600 0,75 € 0,65 €

Paušálna cena
ak počet vašich dokladov viete odhadnúť na stovky

 • Pri vyššom počte dokladov navrhujeme cenu dohodnúť individuálne.
 • Minimálny mesačný paušál je vo výške 90 € pre platcu DPH a vo výške 80 € pre neplatcu DPH.
 • V cene je zahrnutý kompletný mesačný účtovný servis, vrátane bežného poradenstva v oblasti daní a účtovníctva a spracovanie priznania k DPH, a jeho odoslanie správcovi dane.
Počet položiek Cena mesačného paušálu pre platcu DPH Cena mesačného paušálu pre neplatcu DPH
1 – 100 90 € 80 €
101 – 200 170 € 150 €
201 – 300 240 € 210 €
301 – 400 310 € 270 €
401 – 600 450 € 390 €

Mzdy a personalistika

Spracovanie mzdy zamestnanca

 • V cene je zahrnuté výpočet mzdy, zaslanie hlásení do poisťovní a na daňový úrad, zaslanie výplatných pások zodpovednej osobe.
 • Cena platí pre klientov, ktorým spracovávame mesačne účtovníctvo, alebo majú viac ako troch zamestnancov.
 • Pokiaľ spracovávame pre klienta len mzdy, bez účtovníctva, minimálny mesačný paušál je 35 €.
 • Pri väčšom rozsahu zamestnancov vieme dohodnúť individuálnu cenu.
Počet osôb Cena za mesiac
1 8 €

Ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti

Počet osôb Cena za službu
1 10 €

Registrácia nového zamestnanca v poisťovniach a zadanie jeho dát do systému

Počet osôb Cena za službu
1 4 €

Odhláška zamestnanca z poisťovní a vystavenie výstupných dokladov

Počet osôb Cena za službu
1 4 €

Registrácia zamestnávateľa v poisťovniach (jednorázovo pri začatí zamestnávania osôb)

 • Spolu za všetky poisťovne (je potrebné osobné vybavenie)
Cena za službu
50 €

Služby účtované osobitne

 • Ročná účtovná závierka vrátane všetkých príloh (podvojné účtovníctvo) od 120€ (podľa rozsahu a náročnosti)
 • Ročná účtovná závierka vrátanie všetkých príloh (jednoduché účtovníctvo) od 60€ (podľa rozsahu a náročnosti)
 • Daň z motorových vozidiel 5€ / vozidlo
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc od 15€ / smernica
 • Štatistické výkazy, reporty, prehľady podľa potrieb - cena dohodou
 • Vedenie skladu podľa rozsahu a náročnosti - cena dohodou
 • Kniha jázd – 10€ 1-3 tankovania za mesiac / 1 vozidlo. Viac tankovaní - cena dohodou
 • Výkaz pre colný úrad - cena dohodou
 • INTRASTAT - cena dohodou
 • Daň z nehnuteľnosti - cena dohodou